Föreningen Maria Regina Caeli håller sitt årsmöte söndag 2 april kl. 13 i stora studierummet. Årsmötet inleds med ett föredrag av Tord Fornberg om Maria knutlösers­kan.