Förbundet för kristen enhet (FKE) anordnar en dag med bön och samtal under rubriken Längtan efter enhet måndag 1 april. Dagen börjar i vår kyrka kl. 10.30 med sak­ramental tillbedjan. Efter lunch fort­sätter programmet i S:t Ansgars kyr­ka och Uppsala domkyrka. Se vidare program på anslagstavlan i S:t Lars.