Måndag 22/4
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 24/4
Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av ​professor Daniel Stattin kl. 19.00. Titeln är Hädelse – ​Vad säger juridiken? Detta föredrag är det andra i en ​serie som behandlar temat hädelse ur olika ​aspekter. Övriga programpunkter står i ​församlingsbrevet för april och på hemsidan.

Lördag 27/4
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 3 och ​årskurs 5 kl. 09.30. ​Mässa firas på tagalog kl. 13.30. Gruppen Småbarnsföräldrar i S:t Lars katolska ​församling träffas en trappa ner kl. 14.00-16.00. Alla ​familjer med småbarn är välkomna. Se även affisch ​på anslagstavlan.

Söndag 28/4
Nästa söndag är det den femte påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Övrigt
​Efter högmässan nästa söndag, c:a kl. 12.30, är det ​församlingsmöte i församlingssalen. Alla ​församlingsmedlemmar är välkomna.

​En församlingsutflykt till Sigtuna äger rum torsdagen ​den 23 maj. Anmälningslista hänger på anslagstavlan.