Måndag 8/4
Jungfru Marie bebådelsedag – Herrens bebådelse. ​Mässa firas kl. 18.15.
​Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 10/4
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

​Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av ​teol. dr Fredrik Heiding kl. 19.00. Titeln är ”Han ​hädar ju” – Gjorde Jesus det? Detta föredrag är det ​första i en serie som behandlar temat hädelse ur olika ​aspekter. Övriga programpunkter står i ​församlingsbrevet för april.

Torsdag 11/4
Årsmötet för Hela Människan i Uppsala län hålls i ​församlingssalen kl. 19.00.

Lördag 13/4
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 4 och ​årskurs 5 kl. 09.30. ​Mässa firas på kirundi kl. 14.30.

Söndag 14/4
Nästa söndag är det den tredje påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas på polska kl. 16.30.

Övrigt
Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 28 april efter högmässan c:a kl. 12.30. Motioner lämnas skriftligen till kyrkoherden eller pastoralrådets vice ordförande Charlotte Byström senast söndagen den 14 april.