Pater Josef Höfners jordfästningsgudstjänst sker på måndag 18 mars kl. 18.00 i S:ta Eugenia kyrka. Koncelebranter ombeds att ta med alba och violett stola. OBS! Ingen mässa i S:t Lars denna dag.
 
På tisdag 19 mars kl. 10.00 förrättar biskop Anders gravsättningen på Katolska kyrkogården i Solna.

Jesuitpater Josef Höfner har avlidit