Måndag 15/4
Förbundet för kristen enhet (FKE) anordnar ett​program i vår församling under förmiddagen med​ sakramental tillbedjan kl. 11.00 och ett föredrag ​kl. 11.30. Hela programmet står i församlingsbrevet ​för april.

Onsdag 17/4
Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 19/4
Förbönsgruppen träffas en trappa ner kl. 11.00. ​Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 20/4
Det är trosundervisning för årskurs 3 kl. 09.30. ​Årskurserna 6-7 har trosundervisning som börjar med ​familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.

Söndag 21/4
Nästa söndag är det den fjärde påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

​Bönegruppen Ständig bön för äktenskap och familj ​träffas kl. 12.15.

​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.