Årets församlingsmöte sker söndag 7 april efter högmässan i församlingssalen. Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verk­samhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlings­medlemmarna.

Motioner och andra ärenden som församlingsmedlemmar vill ta upp vid mötet lämnas skriftligen till kyrkoherden eller till pastoralrådets vice ordförande Erik Åkerlund senast två veckor i förväg, alltså senast söndag 24 mars.