Christina Illmayr avslutar sin tjänst som ungdoms­sekreterare i S:t Lars den 28 februari. Vi avtackar henne söndagen den 31 mars i samband med högmässan kl. 11 och kyrkkaffet därefter.

Församlingens nya ungdomssekre­terare heter Olivia Bengtsson och kommer från Göteborg.

Olivia bor sedan ett och ett halvt år i Uppsala och studerar på kandidatprogrammet i teologi vid Newmaninstitutet.

Hon kan nås via e-post ungdomssekreterare@stlars.org samt tel. nr 070-839 72 56.