Aktiviteter för ungdomar 2016

Ungdomsföreningen Ljuvlingen har dragit igång igen. Träffar för ungdomar ordnas vissa fredagar från kl 18. Andra aktiviteter för ungdomar som skett under hösten är bland annat en inspirationsdag i Fjällnora, ett konfirmandläger och naturligtvis resan till Malmö, för...

Kyrkkaffe med föredrag om ett ekumeniskt projekt

Det blir kyrkkaffe efter lunchmässan kl. 12.15 fredag 18 november. Stefan Herczfeld, som är utvecklingsansvarig och biträdan­de personalchef på Katolska Bis­kopsämbetet, berättar om Källan – Fisksätra råd- och stödcenter, ett ekumeniskt projekt i...

Kyrkornas globala vecka om klimatförändringar

Kyrkornas globala vecka äger rum 13–20 november. Årets te­ma heter Jord att leva på och hand­lar om mänskliga rättigheter i kli­matförändringarnas spår. Söndag 20 november kl. 18 hålls en eku­menisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka.

Pater Andreas i UNT om påvebesöket

Vår kyrkoherde pater Andreas intervjuas av UNT inför påve Franciskus besök nästa vecka. Läs här och se bilder. På fotot då Johannes Paulus II var i Uppsala syns Syster Hildegund och inte den syster som namnges i bildtexten.

Pater Ulf intervjuar påve Franciskus!

I Dagens Nyheter publiceras idag den 29 oktober 2016 en unik intervju, där pater Ulf Jonsson intervjuar påven i hans eget hem inför Sverigebesöket. Det har endast den italienske jesuitpatern Antonio Spadaro fått göra tidigare (i augusti 2013). Läs intervjun...