Det blir kyrkkaffe efter lunchmässan kl. 12.15 fredag 18 november. Stefan Herczfeld, som är utvecklingsansvarig och biträdan­de personalchef på Katolska Bis­kopsämbetet, berättar om Källan – Fisksätra råd- och stödcenter, ett ekumeniskt projekt i Nacka.