Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag onsda­g 16 november kl. 19 i församlingssalen med  dominikansyster och teol. dr Katrin Åmell OP: Dominikansk historia och spiritualitet.