Ungdomsföreningen Ljuvlingen har dragit igång igen. Träffar för ungdomar ordnas vissa fredagar från kl 18.

Andra aktiviteter för ungdomar som skett under hösten är bland annat en inspirationsdag i Fjällnora, ett konfirmandläger och naturligtvis resan till Malmö, för att närvara vid påvens besök.

ungdomsaktivitet-okt-2016-1Ungdomsdag i Fjällnora oktober 2016. Se fler bilder.

 

 

 

 

 

pavebesok5Påvebesöket i Malmö, november 2016. Se fler bilder.