Kyrkornas globala vecka äger rum 13–20 november. Årets te­ma heter Jord att leva på och hand­lar om mänskliga rättigheter i kli­matförändringarnas spår. Söndag 20 november kl. 18 hålls en eku­menisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka.