Kungörelser första söndagen i fastan

Måndag 7/3 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Den som vill leda den ombeds att skriva upp sig på listan som hänger på anslagstavlan. Det första av två föredrag om Timmarnas liturgi, d.v.s. tidegärden, hålls av professor Anders Ekenberg kl. 19.00. Det andra...

Korsvägsandakt…

Korsvägsandakt under fastan hålls på måndagar efter kvällsmässan i S:t Lars kyrka. Lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan.

En stiftskollekt för Ukraina tas upp 6 mars

Befolkningen i Ukraina är i behov av akut hjälp. En stiftskollekt upptas söndagen den 6 mars. Pengarna kommer att gå via Caritas Sverige till Caritas Ukraina, så att de kan fortsätta att stödja krigsdrabbade människor med förnödenheter. Även de grannländer som tar...

Kungörelser Askonsdagen

Fredag 4/3 Församlingens fastereträtt med pater Philip Geister börjar på fredag kl. 17.30 och fortsätter på lördagen. Programmet finns nu på anslagstavlan och på församlingens hemsida. Läs mer om reträtterna i Uppsala och Enköping här. Lördag 5/3 Det är...