Befolkningen i Ukraina är i behov av akut hjälp. En stiftskollekt upptas söndagen den 6 mars. Pengarna kommer att gå via Caritas Sverige till Caritas Ukraina, så att de kan fortsätta att stödja krigsdrabbade människor med förnödenheter. Även de grannländer som tar emot ukrainska flyktingar behöver vår hjälp.

Bidrag kan också sättas in på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789 eller via Swish 900 4789. Märk gåvan ”Ukraina”.

Intäkterna från kyrkkaffet i S:t Lars den 27 februari uppgick till 4 170 kr. och går också till Caritas Ukraina.