Fredag 4/3
Församlingens fastereträtt med pater Philip Geister börjar på fredag kl. 17.30 och fortsätter på lördagen. Programmet finns nu på anslagstavlan och på församlingens hemsida. Läs mer om reträtterna i Uppsala och Enköping här.

Lördag 5/3
Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årskurserna 4-5 kl. 09.30.
 
Söndag 6/3
Nästa söndag är det den första söndagen i fastan. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, 11.00 högmässa och på engelska kl. 18.15. Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 11.00.
En särskild stiftskollekt för Ukraina upptas i mässorna på söndag. Se vidare information på anslagstavlan.