Fastereträtten i Uppsala och i Enköping 2022

Fastereträtt i Uppsala

Fastereträtt med pater Philip Geister S.J. äger rum fredagen den 4 mars – lördagen den 5 mars. Temat för reträtten är Att lita på Gud i en orolig värld – enligt Lukasevangeliet.

PROGRAM
Fredag 4 mars
Kl. 17.30-18.00 Tillfälle till bikt
Kl. 18.15 Mässa i S:t Lars kyrka
Kl. 19.00 Betraktelse I

Lördag 5 mars
Kl. 10.00 Betraktelse II
Kl. 11.00 Familjemässa i S:t Lars
Kl. 12-14 Lunch på egen hand
Kl. 14.00 Betraktelse III
Kl. 15.00 Tillfälle till bikt och enskilt samtal med reträttledaren i S:t Lars
Kl. 17.15 Söndagsvigiliemässa i S:t Lars kyrka.
Betraktelserna på lördagen äger rum i Newmaninstitutets lokaler.

Fastereträtten i Enköping

Fastereträtt med fader Jan Byström äger rum lördagen den 19 mars kl. 10-16 och avslutas med högmässan söndagen den 20 mars kl. 11.00