Måndag 7/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Den som vill leda den ombeds att skriva upp sig på listan som hänger på anslagstavlan.

Det första av två föredrag om Timmarnas liturgi, d.v.s. tidegärden, hålls av professor Anders Ekenberg kl. 19.00. Det andra föredraget hålls onsdagen den 21 mars.

Onsdag 9/3
Sext sjungs i kyrkan på onsdagar kl. 12.00 med början denna vecka. Den kommer även att livestreamas.

Bibelsamtal under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl. 19.00.

Lördag 12/3
Familjemässa firas kl. 11.00. Mässa firas på kirundi kl. 15.00 Söndagsvigiliemässa firas kl 17.15.

Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00.

Söndag 13/3
Nästa söndag är det den andra söndagen i fastan. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, 11.00 högmässa och på engelska kl. 18.15. Dessutom firas mässa på polska kl. 16.30.

Övrigt
En ekumenisk bönegudstjänst för fred firas i Uppsala domkyrka nästa söndag kl. 18.00.

Efter högmässan idag, den 6 mars, blir det samtal kring den synodala processen.

S:t Lars språkcafé kommer att återuppta sin verksamhet onsdagen den 30 mars kl. 16.00.