Korsvägsandakt under fastan hålls på måndagar efter kvällsmässan i S:t Lars kyrka. Lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan.