Konsert med Camerata Englund

Lördag 2 mars kl. 18 framför kören Camerata Englund en tonsättning av Erik Axel Karl­feldts Vinterorgel i S:t Lars kyrka.  I detta diktverk jämförs naturen med en orgel som tolkar de olika helgerna från Alla helgons dag till Marie Bebådelses dag. Gunnar Englund har...

Föredrag i februari

Forum Catholicum inbjuder till två föredrag i februari. Onsdag 13 februari kl. 19. Bertil Murray och Margare­ta Murray-Nyman presenterar boken Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid. Den handlar om deras farmor och andra starka kvinnor i släkten, om...

Caritas S:t Lars årsmöte

Söndag 24 februari har Caritas S:t Lars årsmöte kl. 12.30 i stora studierummet. Även intresserade icke-medlemmar är väl­komna att delta. För vidare infor­mation kontakta Caritas S:t Lars ordförande Per Lindqvist, tel. 070-651 51 25.

Sportlovsresa till Göteborg

Under sportlovet, lördag 16/2–månda­g 18/2, erbjuds en resa till Göteborg för ungdomar från 15 år. Temat är Att möta Gud i gemenskapen och i Göteborg. Man kommer att träffa ungdomar från Kristus Konungens församling (där också boende ordnas), ha samtal om tron, äta...