På skridskor med Ljuvlingen

Ljuvlingens fredagsträffar fortsätter ungefär var­annan vecka kl. 18.15. Alla ungdo­mar är välkomna till gemensam måltid och aktiviteter, för att träffa vänner, lyssna på föredrag och ha samtal om tron och livet. Fredag 8 februari blir det ”Skridskokul i Uppsala”. Se...

Det nya pastoralrådet

Vid valet till pastoralrådet röstades tio nya ledamöter fram. De tillträder efter församlings­mötet söndag 7 april. Mandatperioden är på fyra år. Följande personer valdes: Jan Borowiec Charlotte Byström Cecilia Fröjmark Mats Hansén Andreas Kilström Benedicta Lindberg...