Ljuvlingens fredagsträffar fortsätter ungefär var­annan vecka kl. 18.15. Alla ungdo­mar är välkomna till gemensam måltid och aktiviteter, för att träffa vänner, lyssna på föredrag och ha samtal om tron och livet.

Fredag 8 februari blir det ”Skridskokul i Uppsala”. Se mer information på anslagstavlan i S:t Lars.