Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan (kl. 12.15) fredag 22 februari. Se anslagstavlan för program.