Vid valet till pastoralrådet röstades tio nya ledamöter fram. De tillträder efter församlings­mötet söndag 7 april. Mandatperioden är på fyra år.

Följande personer valdes:
Jan Borowiec
Charlotte Byström
Cecilia Fröjmark
Mats Hansén
Andreas Kilström
Benedicta Lindberg
Per Lindqvist
Brenda Luthström
Magdalena Slyk
Erik Åkerlund

Därutöver finns två adjungerade ledamöter: syster Margot som re­presentant för Mariasystrarnas kom­munitet samt församlingssekreterare Margareta Jaringe som sekreterare. Pastoralrådets ordförande är kyrko­herde Andreas Bergmann.