Under sportlovet, lördag 16/2–månda­g 18/2, erbjuds en resa till Göteborg för ungdomar från 15 år.

Temat är Att möta Gud i gemenskapen och i Göteborg. Man kommer att träffa ungdomar från Kristus Konungens församling (där också boende ordnas), ha samtal om tron, äta god mat och göra utflykter. Ledare är kyrkoherde Andreas Bergmann och ungdomssekreterare Christina Illmayr.

Anmäl er så snart som möjligt till Christina Illmayr, tel. 076-072 10 28. Det finns tio plat­ser.