Lördag 2 mars kl. 18 framför kören Camerata Englund en tonsättning av Erik Axel Karl­feldts Vinterorgel i S:t Lars kyrka. 

I detta diktverk jämförs naturen med en orgel som tolkar de olika helgerna från Alla helgons dag till Marie Bebådelses dag. Gunnar Englund har gjort en kompo­sition för kör, gambakvartett, luta, blockflöjtskvartett, basuner, violin, solotenor och orgel.

Läs dikten här!