Söndag 24 februari har Caritas S:t Lars årsmöte kl. 12.30 i stora studierummet.

Även intresserade icke-medlemmar är väl­komna att delta. För vidare infor­mation kontakta Caritas S:t Lars ordförande Per Lindqvist, tel. 070-651 51 25.