Forum Catholicum inbjuder till två föredrag i februari.

Onsdag 13 februari kl. 19. Bertil Murray och Margare­ta Murray-Nyman presenterar boken Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid. Den handlar om deras farmor och andra starka kvinnor i släkten, om kärleken, de judiska rötterna och en samtida kultur- och kyrkohis­toria med anknytning till Uppsala.

Boken kan köpas i samband med presentatio­nen.

Onsdag 27 februari kl. 19. Kyrkoherde Andreas Bergmann: Två glas­fönster i Chartres förklarar Lukas­evangeliets teologi.