Viktiga datum under våren 2017

Ministrantläger 3–5 februari Fastereträtt 3–5 mars Prästvigning av Anders Ekenberg den 25 mars Första kommunion den 13 maj Konfirmation för ungdomar den 20 maj Ungdomsresa till Taizé och Paris 10–22 juni

Böneoktaven för de kristnas enhet

Böneoktaven för de kristnas enhet infaller den 18–25 ja­nuari. Årets tema är Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val. En ekumenisk gudstjänst firas i Hel­ga Trefaldighets kyrka söndagen den 22 januari kl. 18. Delta gärna i den ekumeniska förbönen varje...

Reflektioner över aktuella bibeltexter

”Förstår du vad du läser?” – ”Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?”(Apg. 8:30–31) Reflektioner över ett urval av söndagarnas texter och andra aktuella bibeltexter. Diakon Anders Ekenberg inleder med en textförklaring, därefter samtal. Det blir också...

Barnkören

Barnkören i S:t Lars sätter igång igen den 23 januari och övar varje måndag kl 17–17:50 i församlingssalen. Alla barn i åldern 6–13 år är välkomna! Vid frågor kontakta barn- och ungdomssekreterare Christina.