Välkommen till en ekumenisk studiecirkel över det gemensamma katolsk–lutherska dokumentet Från konflikt till gemenskap, som spelade en stor roll vid den ekumeniska gudstjänsten med påven i Lund den 31 oktober 2016. Ledare är Tord Fornberg (S:t Lars katolska församling) och Gunnel Borgegård (Uppsala domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan). Kursen startar den 14 februari, kl 19, i Helga Trefaldighets prästgård.

Om anmälan, se information på anslagstavlan i S:t Lars. Antalet platser är begränsat. Läs mer