Pelargon1

  • Ministrantläger 3–5 februari
  • Fastereträtt 3–5 mars
  • Prästvigning av Anders Ekenberg den 25 mars
  • Första kommunion den 13 maj
  • Konfirmation för ungdomar den 20 maj
  • Ungdomsresa till Taizé och Paris 10–22 juni