”Förstår du vad du läser?” – ”Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?”(Apg. 8:30–31)

Reflektioner över ett urval av söndagarnas texter och andra aktuella bibeltexter. Diakon Anders Ekenberg inleder med en textförklaring, därefter samtal. Det blir också meditation över texterna i enkel form. Ta gärna med en bibel!

Måndag kl 19–21 i Stora studierummet på följande datum: 23 januari, 6 februari, 20 februari, 20 mars, 3 april