Biskop Anders om Teresa av Avila

Biskop Anders Arborelius firar kvällsmässan i S:t Lars kyrka torsdag 23 april kl. 18.15. Efter mässan håller han ett föredrag om S:ta Teresa av Avila med anled­ning av 500-årsminnet av hennes födelse den 28 mars. En utställning kommer också att finnas i...

Föredrag i april

Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen onsdag 15 april kl 19: Fil. dr Gunnar Redelius, Kyrkan i Gamla Uppsala – ny tolkning av byggnadshistorien (Samarrangemang med Katolsk historisk förening). Två föredrag om berget Athos: Teol. dr Johannes...