Kyrkkaffe för äldre och daglediga äger rum fredag 24 april efter lunch­mässan. Elisabeth Stenborg berättar om journalisten Barbro Alving med sig­naturen ”Bang”.