Studieverksamhet1_0

Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen onsdag 15 april kl 19: Fil. dr Gunnar Redelius, Kyrkan i Gamla Uppsala – ny tolkning av byggnadshistorien (Samarrangemang med Katolsk historisk förening).

Två föredrag om berget Athos: Teol. dr Johannes Pulkkanen från Ortodoxa kyrkan håller två föredrag i S:t Lars församling. Onsdag 22 april kl. 19 talar han om Bestig­ningen av berget Athos – munkre­publiken i historia och nutid, och onsdag 29 april kl. 19 handlar det om Den helige Porphyrios av Kafsokalivia (1906-1991) från ber­get Athos – liv och lära.