Biskop Anders Arborelius firar kvällsmässan i S:t Lars kyrka torsdag 23 april kl. 18.15. Efter mässan håller han ett föredrag om S:ta Teresa av Avila med anled­ning av 500-årsminnet av hennes födelse den 28 mars. En utställning kommer också att finnas i för­samlingssalen. Karmels sekularor­den i Uppsala ansvarar för denna programkväll.

Teresa av Avila