Maria Regina Caeli

Föreningen Maria Regina Caeli håller sitt årsmöte söndag 19 april kl. 12.30 i stora studierummet.