Julens gudstjänster

Pandemin innebär en påfrestning på hela vårt samhälle och vi är mycket glada över att församlingen har visat stor respekt för de begränsningar i gudstjänstlivet som pandemin inneburit. Julens gudstjänster kommer att firas enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar,...

Kungörelser för tredje söndagen i advent

Tisdag 14/12 Begravningsmässan för syster Inger firas här i vår kyrka kl.11.00 Se vidare information på anslagstavlan. Onsdag 15/12 Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.00 Fredag 17/12 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa...

Kungörelser för andra söndagen i advent

Måndag 6/12 Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00 Onsdag 8/12 Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Högmässa firas kl. 18.15. Fredag 10/12 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl 18 .15 för tillbedjan och tårttävling. En Luciakonsert...

Kungörelser Första söndagen i advent

Tisdag 30/11 S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15.   Onsdag 1/12 Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00 Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.00   Lördag 4/12 Familjemässa firas kl. 11.00 Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Det...

Syster M. Inger Claesson har avlidit

Vi Mariasystrar har den sorgliga uppgiften att få meddela er att vår syster M. Inger Claesson har gått hem till Guds eviga hem igår kväll den 24 november 2021. Efter konversionen i Kristus Konungen, Göteborg inträdde hon hos Mariasystrar i Osnabrück 1968. Hon blev 77...

Kungörelser Kristus Konungens dag

Måndag 22/11 Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00   Fredag 26/11 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter pepparkaksbakning, pizza och julfilm. Lördag 27/11 Familjemässa firas kl. 11.00 Mässa firas på tagalog kl. 13.30...

Kungörelser 33:e söndagen under året

Onsdag 17/11 Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.     Lördag 20/11 Familjemässa firas kl. 11.00 Mässa firas enligt maronitisk rit kl. 15.00 Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Det är trosundervisning för årskurs 3  och för...

Kungörelser 32:a söndagen under året

Måndag 8/11 Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00   Tisdag 9/11 Lateranbasilikans invigningsdag. Mässa firas kl. 18.15.   Onsdag 27/10 Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00   Fredag 12/11 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och...

Kyrkkaffe?

Kyrkkaffe har efterfrågats av flera församlingsmedlemmar, eftersom det har en viktig gemenskapsskapande funktion. Det kommer att återupptas så snart det är möjligt, men det behövs viss planering och organisation. Mer information om när kyrkkaffet börjar kommer på...