Ljuvlingens höstprogram

Nu finns ungdomsgruppen Ljuvlingens höstprogram att ta del av på ungdomarnas sida Unga i S:t Lars, Vid frågor så kontakta gärna barn- och ungdomssekreterare Christina Illmayr.

Kungörelser för den 25 söndagen under året

Fredag 24/9 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter gemensam måltid m.m. Se vidare information på anslagstavlan. Lördag 25/9 Familjemässa firas kl. 11. Mässa firas på tagalog kl. 13.30 och på spanska kl. 15.30. Söndagsvigiliemässa firas...

Kungörelser 24 söndagen under året

Måndag 13/9 Kursen Katolska kyrkans lära och liv startar kl. 19. Se anslagstavlan eller församlingens hemsida beträffande anmälan. Lördag 18/9 Familjemässa firas kl. 11. Mässa enligt maronitisk rit firas kl. 15. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Trosundervisningen...

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 26 september i högmässan kl. 11. Vi går sedan till Uppsala domkyrka för andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin kl. 15.30.

Årets församlingsmöte

Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 19 september kl. 12.30 i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6. Det är ett utmärkt till­fälle att få information om pågående och planerade aktiviteter i försam­lingen, samtala om verksamhetsbe­rättelsen, ekonomin och...

I Enköping

I Enköping firas högmässa i S:t Ilians kyrka på Kungsgatan 6 varje söndag kl. 11. Mässa firas på polska den andra fre­dagen i månaden kl. 19 och på taga­log den fjärde lördagen i månaden kl. 11. Det är elva år sedan den första mässan firades i S:t Ilians kyrka, den 1...

Vill du veta mer om Kyrkans tro och liv?

Kursen Katolska kyrkans lära och liv omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Den behandlar den kristna trons grunder, sakramenten, katolsk spiritualitet och...

Söndagsvigiliemässa

Från den 4 september firar vi sjungen vigiliemässa varje lördag kl. 17.15. Enligt kyrkans ordning kan söndagsmässan firas »på själva dagen eller kvällen innan« och därför innehåller vigiliemässan samtliga föreskrivna element från den följande dagens firande...