Onsdag 29/5
Bibelsamtal hålls kl. 19.00.

Fredag 31/5
Mässa firas 12.15. Efter mässan blir det lunch ​anordnad av Caritas S:t Lars med efterföljande ​program. Birgitta Ekman berättar om sin uppväxt i ​Indien. ​Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 1/6
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Observera att det är den sista vigiliemässan före ​sommaruppehållet! Söndagsvigiliemässan börjar igen ​den 7 september.

Söndag 2/6
Nästa söndag är det Kristi kropps och blods högtid. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Vi vill redan nu meddela att begravningsmässan för ​Aila Aune firas tisdagen den 4 juni kl. 11.00. Efteråt ​blir det en minnesstund i församlingssalen.