Måndag 9/10
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 11/10
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

​Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett ​föredrag av stiftsjungfru Ylva Weibull kl. 19.00. Titeln ​är Militia Immaculatae – en andlig katolsk rörelse.

Fredag 13/10
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 14/10
Mässa firas på kirundi kl. 14.30. Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årskurs ​5 kl. 09.30.

​En ministrantutbildning hålls efter familjemässan. ​Mer information finns på anslagstavlan. Sista ​anmälningsdag är torsdagen den 12 oktober. Anmäl er ​till ungdomssekreterare Rolf Ström.

Söndag 15/10
Nästa söndag är det den tjugoåttonde söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30. Mässa enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00​. Bönegruppen Ständig bön för äktenskap och familj ​träffas i stora studierummet kl. 12.15.

Övrigt
Val till pastoralrådet äger rum under veckoslutet 28-29 oktober. På anslagstavlan finns en lista över kandidaterna. Dessutom finns information om hur ​valet går till och när man kan rösta på valdagarna, genom förhandsröstning och poströstning. Förhandsröstning kan ske från och med måndagen den 16 oktober. Valsedlar kommer att finnas tillgängliga på expeditionen.