Lördag 22/7
S:ta Maria från Magdala, fest. Mässa firas kl. 11.00.

Söndag 23/7
Nästa söndag är det den sextonde söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.