Måndag 29/5
Kursen Katolska kyrkans lära och liv har sin sista sammankomst för terminen kl. 19.00.

Onsdag 31/5
Jungfru Marias besök, fest. Mässa firas kl. 18.15. Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg har sin sista sammankomst för terminen kl. 19.00.

Torsdag 1/6
Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen, fest. Mässa firas kl. 18.15.

Fredag 2/6
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 3/6
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Söndag 4/6
Nästa söndag är det Heliga Trefaldighets dag. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

RIP
Maj-Britt Palm avled den 23 maj i en ålder av 97 år. Tid för begravningen meddelas senare.