Annandag påsk (Måndag) 10/4
Mässa firas på svenska kl. 11.00, på gheez kl. 13.30 och på polska kl. 16.30.

Onsdag 12/4
Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00.

Fredag 14/4
Ett konfirmandläger hålls på Drakuddens lägergård i Bro 14-16 april.

Lördag 15/4
Det är trosundervisning för årskurs 3 röd och årskurserna 4-5 kl. 9.30. Årskurserna 6-7 har undervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00.

Söndag 16/4
Nästa söndag är det den Andra påsksöndagen eller Den gudomliga barmhärtighetens söndag. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas på kroatiska kl. 16.30. Konfirmanderna träffas kl. 10.45.