Måndag 6/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan.
Kursen katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 8/3
Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Lördag 11/3
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.
Det är trosundervisning för årskurs 2 och för årskurs 3 blå kl. 9.30.
Söndagsvigiliemässa 17.15

Söndag 12/3
Nästa söndag är det den tredje söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00 och på polska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.