Onsdag 7/12
En bokpresentation äger rum där Pater Ulf Jonsson talar om sin nya bok Gud och andra orsaker kl. 19.00. Föredraget kan även följas via Zoom. Länk kommer på församlingens hemsida samma dag.

Torsdag 8/12
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Högmässa firas kl. 18.15.

Lördag 10/12
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och årskurserna 4-5 kl. 09.30.
Gruppen småbarnsföräldrar i S:t Lars församling anordnar S:t Nikolausfirande kl. 13.30-15.00. Se information på anslagstavlan eller kontakta Jim Lagerlöf.

Söndag 11/12
Nästa söndag är det den tredje söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00. Mässa firas på polska kl. 16.30.

Övrigt
Tredje adventssöndagen kallas också i vårt stift Livets söndag. Efter högmässan, kl. 12.15, uppmärksammar vi att Respekt – katolsk rörelse för livet har verkat i stiftet i 20 år. Benedicta Lindberg presenterar verksamheten och överläkare Mikaela Luthman håller ett föredrag med titeln När livet går mot sitt slut. Hur skall vi förhålla oss inom vården? Om palliativ vård och dödshjälp. Se affisch på anslagstavlan. Föredraget kan även följas via Zoom. Sänk kommer på församlingens hemsida samma dag.

Församlingens basar blev mycket lyckad. Slutsumman uppgick till  106 044 kr. På anslagstavlan kan ni se redovisningen för varje enskilt stånd. Ett stort tack till alla som har bidragit genom gåvor, inköp och arbete före, under och efter basaren!