Kungörelser för femte söndagen i fastan

Måndag 4/4 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Onsdag 6/4 Sext sjungs i kyrkan kl. 12.00. Den livestreamas även. Bibelsamtal under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl. 19.00. Torsdag 7/4 Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00. Fredag 8/4 En botandakt...