Måndag 4/4
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan.

Onsdag 6/4
Sext sjungs i kyrkan kl. 12.00. Den livestreamas även.
Bibelsamtal under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl. 19.00.

Torsdag 7/4
Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00.

Fredag 8/4
En botandakt med bikt firas kl. 18.15.

Lördag 9/4
Familjemässa med palmvigning firas kl. 11.00.
Mässa med palmvigning firas på kirundi kl. 15.00 Mässan utgår.
Söndagsvigiliemässa med palmvigning firas kl. 17.15.

Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00.

Söndag 10/4
Nästa söndag är det Palmsöndagen. Mässa med palmvigning firas på svenska kl. 09.00 och kl. 11.00, på polska kl. 16.30 och på engelska kl. 18.15.

Högmässan kl 11.00 börjar med välsignelse av palmkvistar och procession på Newmaninstitutets innergård. Stiftets fasteoffer upptas i kollekten i mässorna på lördagen och palmsöndagen.