Måndag 25/4
S:t Markus, evangelist, fest. Mässa firas kl. 18.15.
Kursen Katolska kyrkans liv och lära fortsätter kl. 19.00.
Förbundet för kristen enhet (FKE) arrangerar en temadag med titeln Längtan efter enhet i S:t Lars kyrka, S:t Ansgars kyrka och Uppsala domkyrka. Se program på anslagstavlan.

Onsdag 27/4
Sext sjungs i kyrkan kl. 12.00.
Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av cembalobyggare Andreas Kilström med titeln Doften av en kokande limpanna: Om cembalobyggeri kl. 19.00.

Fredag 29/4
S:ta Katarina av Siena, jungfru och kyrkolärare, Europas skyddspatron, fest. Mässa firas kl. 12.15.

Lördag 30/4
På valborgsmässoaftonen, lördagen den 30 april, firas mässa endast kl. 07.30.

Söndag 1/5
Tredje påsksöndagen.
(S:t Josef arbetaren firas ej)
09.00 Mässa
11.00 Högmässa
16.30 Mässa på kroatiska

Övrigt
Stiftets fasteoffer, som insamlades på palmsöndagen, uppgick i vår församling till 28 036 kr. Ett stort tack till alla givare!
Idag, den 24 april, efter högmässan hålls det andra samtalet kring den synodala processen.

Camerata Englund ger en konsert med Gunnar Englunds Uppståndelseoratoriet i Helga Trefaldighets kyrka söndagen den 24 april kl. 17.00 och i S:t Lars kyrka lördagen den 7 maj kl. 19.30. Se vidare information på anslagstavlan.