Tankar på skärtorsdagen

Fader Anders Ekenberg ger oss några tankar inför skärtorsdagens mässfirande i denna text: Skärtorsdagens kväll, 2020 Nästa text, om Jesu grav, kommer på påskaftonen.

Tankar på palmsöndagen

Fader Anders Ekenberg delar några tankar kring palmsöndagens texter i denna betraktelse: Palmsöndag, Andra har han hjälpt Fler texter kommer inför skärtorsdagens kväll, påskaftonen och påskdagen.

Bikt under stilla veckan

Bikt erbjuds under stilla veckan måndag, tisdag och lördag kl. 16–17 i S:t Lars. Man behöver inte anmäla sig i förväg, men om flera personer väntar ber vi att man placerar sig med väl tilltaget avstånd till varandra.